Polityka prywatności i plików cookies

Polityka prywatności i plików cookies serwisu www.czasnaegipt.pl.
W razie jakichkolwiek pytań czy wątpliwości związanych z poniższą polityką prywatności czy ochroną danych osobowych, możesz skontaktować się ze mną, wysyłając wiadomość e-mail na adres reda.katarzyna[at]gmail.com.

KLUCZOWE INFORMACJE

 1. Powierzam przetwarzanie danych osobowych tylko sprawdzonym i zaufanym podmiotom świadczącym usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych.
 2. Informacje o użytkowniku wykorzystywane przeze mnie to: imię, adres e-mail, miejsce zamieszkania, adres wykonywania działalności gospodarczej, numer NIP, numer telefonu, dane zawarte w korespondencji e-mail, szczegóły zamówień składanych w sklepie blogowym, numer rachunku bankowego, adres IP, przybliżona lokalizacja. Informacje są przekazywane przez użytkownika w trakcie składania zamówienia. Ze swojej strony gwarantuję, iż dane użytkownika sa poufne oraz bezpieczne, a także że nie zostaną udostępnione podmiotom trzecim bez wyraźnej zgody użytkownika.
 3. Korzystam z narzędzi analitycznych Google Analytics, które zbierają informacje na temat Twoich odwiedzin strony, takie jak podstrony, które wyświetliłeś, czas, jaki spędziłeś na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics. W ramach ustawień plików cookies możesz zadecydować, czy wyrażasz zgodę na korzystanie w Twoim przypadku z Google Analytics, czy nie.
 4. Korzystam z narzędzi marketingowych, takich jak Facebook Pixel, by kierować do Ciebie spersonalizowane reklamy w serwisie Facebook. Wiążę się to z wykorzystywaniem plików cookies firmy Facebook. W ramach ustawień plików cookies możesz zadecydować, czy wyrażasz zgodę na korzystanie w Twoim przypadku z Pixela Facebooka, czy nie.
 5. Zapewniam możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie treści w serwisach społecznościowych oraz subskrypcja profilu społecznościowego. Korzystanie z tych funkcji może wiązać się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIN.
 6. Wykorzystuję pliki cookies własne w celu prawidłowego i komfortowego korzystania ze strony.
 7. Cele, podstawy prawne, a także okres przetwarzania danych osobowych wskazane są odrębnie w stosunku do każdego celu przetwarzania danych (patrz: postanowienia poniżej zawierające szczegółowy opis różnych celów przetwarzania danych).

W związku z przetwarzaniem przeze mnie Twoich danych osobowych, użytkownikowi przysługuje prawo do:

 1. żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 3. przenoszenia danych,
 4. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli uprzednio użytkownik wyraził taką zgodę,
 5. wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych.

Powyższe uprawnienia użytkownik może realizować zgodnie z zasadami opisanymi w art. 16 – 21 RODO, kontaktując się ze mną pod adresem reda.katarzyna[at]gmail.com. Mogę odmówić użytkownikowi realizacji niektórych uprawnień spośród wskazanych powyżej w sytuacji, w której realizacja danego uprawnienia stałaby w sprzeczności z uzasadnionym celem przetwarzania przeze mnie danych. Przykładowo, mogę odmówić użytkownikowi usunięcia danych osobowych zawartych w złożonym przez użytkownika zamówieniu do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej za pośrednictwem strony umowy.  

Podanie przez użytkownika danych osobowych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne, by do złożenia i zrealizowania zamówienia, skontaktowania ze mną, odstąpienia od umowy, złożenia reklamacji.

Gwarantuję użytkownikowi poufność wszelkich przekazanych mi danych osobowych. Zapewniam podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

Składanie zamówienia. Składając zamówienie za pośrednictwem sklepu, użytkownik musi podać swoje dane osobowe niezbędne do realizacji zamówienia, tj. imię oraz adres e-mail. Użytkownik może również podać dodatkowe dane, takie jak informacje o prowadzonej działalności gospodarczej.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych użytkownika zawartych w zamówieniu jest wykonanie umowy sprzedaży, którą użytkownik zawiera na podstawie regulaminu.

Dane podane w formularzu zamówienia zostaną zapisane w bazie  i będą w niej przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Każde zamówienie odnotowywane jest jako odrębna pozycja w bazie. Oprócz danych osobowych odnotowywane są również szczegóły zamówienia takie jak data złożenia zamówienia, przedmiot i wartość zamówienia, wybrany sposób dostawy i płatności.

Faktury. Jeżeli w związku ze złożonym zamówieniem, wystawiam użytkownikowi fakturę, to w tym celu przetwarzam jego dane osobowe w zakresie niezbędnym do wystawienia faktury. Podstawą prawną przetwarzania danych użytkownika w tym przypadku jest wypełnienie prawnego obowiązku wystawienia faktury. Ponadto, wszystkie wystawione faktury uwzględniane są w dokumentacji księgowej, w związku z czym dane użytkownika w sposób naturalny będą przetwarzane w ramach tej dokumentacji przez okres czasu wymagany przez przepisy prawa.

Zwroty i reklamacje. Odstępując od umowy zawartej na odległość lub składając reklamację dotyczącą kupionych produktów, użytkownik przekazuje mi swoje dane zawarte w formularzu odstąpienia od umowy lub w formularzu reklamacyjnym, a ja dane te przetwarzam w celu realizacji procedury odstąpienia od umowy lub procedury reklamacyjnej.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest w tym przypadku wypełnienie przeze mnie prawnych obowiązków związanych z procedurą odstąpienia od umowy lub procedurą reklamacyjną.

Formularze odstąpienia od umowy oraz formularze reklamacyjne są przeze mnie archiwizowane. Fakt odstąpienia od umowy lub złożenia reklamacji odnotowywany jest również w systemie sklepowym.

Newsletter. Użytkownik może za pośrednictwem strony zapisać się do newslettera zawierającego informacje o moich nowościach, promocjach, produktach i usługach. W celu przesyłania newslettera, przetwarzane są dane osobowe użytkownika w zakresie imienia i adresu e-mail.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych użytkownika w przypadku newslettera jest Twoja zgoda wyrażona poprzez zaznaczenie stosownej treści checkboxa przy zapisywaniu się do newslettera. Taką zgodę możesz w każdej chwili wycofać, rezygnując z otrzymywania newslettera.

Dane przetwarzane są w bazie systemu mailingowego przez czas funkcjonowania newslettera, chyba, że użytkownik zrezygnuje z otrzymywania newslettera, co spowoduje usunięcie danych z bazy.

Kontakt e-mailowy. Kontaktując się ze mną za pośrednictwem poczty elektronicznej, w sposób naturalny przekazujesz mi swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości możesz zawrzeć również inne dane osobowe.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w takim przypadku jest zgoda użytkownika wynikająca z zainicjowania ze mną kontaktu.

Dane osobowe użytkownika przekazywane mi w ramach kontaktu e-mailowego przetwarzane są wyłącznie w celu obsługi zapytania użytkownika. Treść korespondencji może podlegać archiwizacji.

Pliki cookies i inne technologie śledzące

Moja strona wykorzystuje pliki cookies, by zapewnić użytkownikowi najlepsze doświadczenia związane z korzystaniem z niej.  

Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez mój system teleinformatyczny.

Cookies pozwalają mi:

 • zapewnić prawidłowe funkcjonowanie strony,
 • pamiętać ustawienia użytkownika podczas i pomiędzy wizytami na stronie,
 • poprawić szybkość i bezpieczeństwo korzystania ze strony,
 • umożliwiać użytkownikowi korzystanie z funkcji społecznościowych,
 • ulepszać funkcje dostępne dla użytkownika na stronie,
 • korzystać z narzędzi analitycznych,
 • korzystać z narzędzi marketingowych.

Więcej szczegółów znajdziesz poniżej.

Zgoda na cookies. Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest użytkownikowi informacja na temat stosowania plików cookies. Zaakceptowanie i zamknięcie tej informacji oznacza, że użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie plików cookies zgodnie z postanowieniami niniejszej polityki prywatności. Zgodę zawsze można wycofać, usuwając pliki cookies oraz zmieniając ustawienia plików cookies w przeglądarce użytkownika. Należy pamiętać jednak, że wyłączenie plików cookies może powodować trudności w korzystaniu ze strony, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.

Cookies własne. Pliki cookies można podzielić na własne oraz pochodzące od podmiotów trzecich. Jeżeli chodzi o cookies własne, wykorzystuję je w celu prawidłowego działania strony, a w szczególności w następujących celach:

 • prawidłowe działanie koszyka i procesu zamówienia,
 • odnotowanie faktu akceptacji regulaminu.

Cookies podmiotów trzecich. Moja strona, podobnie jak większość współczesnych stron internetowych, wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich. Wykorzystanie tego rodzaju plików cookies zostało opisane poniżej.

Analiza i statystyka. Wykorzystuję cookies do śledzenia statystyk strony, takich jak liczba osób odwiedzających, rodzaj systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony, czas spędzony na stronie, odwiedzone podstrony etc. Korzystam w tym zakresie z Google Analytics. Zbierane w tym zakresie informacje są całkowicie anonimowe i nie pozwalają na identyfikację użytkownika.

Logi serwera

Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.

Logi obejmują m.in. adres IP użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzysta użytkownik. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przeze mnie w celu Twojej identyfikacji.

Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Shopping Cart